BiH

Agencija za statistiku: Anketa o putovanjima bh. građana

Agencija za statistiku BiH, u saradnji s entitetskim zavodima za statistiku, provodi istraživanje o privatnim i poslovnim putovanjima građana Bosne i Hercegovine.

Anketa se provodi od maja do početka juna na području cijele Bosne i Hercegovine na reprezentativnom uzorku slučajno odabranih domaćinstava, od kojih je 864 iz Brčko distrikta BiH. Anketiranje će raditi anketno osoblje akreditirano od Agencije za statistiku BiH.

PROČITAJTE I:   Narednih dana temperature blizu 40 stepeni: Izražena mogućnost nevremena i jakog vjetra

Svrha ovog istraživanja je da se, pored sociodemografskih karakteristika ispitanika, prikupljaju i podaci o broju i karakteristikama višednevnih i jednodnevnih putovanja, razlozima odlaska na putovanja, trajanju putovanja, posjećenim destinacijama, navikama stanovnika Bosne i Hercegovine prilikom putovanja, ukupnoj potrošnju (prosječni izdaci na putovanjima uključujući putne troškove, troškove smještaja, hrane i pića, ulaznica, itd.) – saopćeno je iz Agencije za statistiku BiH.

PROČITAJTE I:   VIDEO: Odobren upis na studijski program Tjelesni odgoj i sport Filozofskog fakulteta u Zenici

Statističke institucije Bosne i Hercegovine garantuju da će, u skladu sa Zakonom o statistici BiH i Zakonom o zaštiti ličnih podataka, odgovori na postavljena pitanja biti strogo povjerljivi, da će ispitanici ostati potpuno anonimni te mole građane za aktivnu saradnju u realizaciji ove važne aktivnosti.