BiH

AGENCIJA ZA VODNO PODRUČJE SAVE: U naredna 24 sata moguć dalji rast vodostaja

Nove padavine prognozirane u naredna 24 sata za područje gornjeg toka sliva rijeke Bosne, Željeznice i Prače, mogu prouzrokovati novi porast vodostaja i dostizanje kota pri kojima može doći do izlijevanja.

Padavine koje su pale u protekla 24 sata i koje se prognoziraju u naredna 24 sata uslovile su potrebu za pojačanim praćenjem vodostaja na svim vodotocima na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH.

Usljed obilnih padavina došlo je do povećanja vodostaja na gotovo svim vodotocima na cijelom vodnom području rijeke Save u FBiH (sliv Une i Sane, sliv Vrbasa, sliv Bosne, sliv Drine i neposredni sliv rijeke Save) – navodi se u informaciji Agencije za vodno područje rijeke Save Sarajevo.

Vodotoci na kojima je došlo do značajnog povećanja vodostaja su na gornjem toku sliva rijeke Bosne, posebno sliv rijeke Željeznice, odnosno područje Sarajevskog polja, kao i sliv rijeke Prače.

Nove padavine prognozirane u naredna 24 sata za područje gornjeg toka sliva rijeke Bosne, Željeznice i Prače, mogu prouzrokovati novi porast vodostaja i dostizanje kota pri kojima može doći do izlijevanja.

PROČITAJTE I:   Džemat Čaršija objavio raspored aktivnosti tokom mjeseca ramazana

“Iz tog razloga upozoravamo nadležne institucije na aktivno djelovanje u skladu sa svojim nadležnostima, kao i građane uz navedene vodotoke na pojačan oprez tokom naredne noći”, navode iz Agencije za vodno područje rijeke Save Sarajevo.

Vodostaj na hidrološkim stanicama Ilidža na Željeznici, Vodoprivreda na Miljacki, te Prača na Prači u zadnja tri sata, tačnije od 12.00‐15.00 sati je u opadanju, ali se zbog novih padavina u toku noći očekuje novi porast.

Agencija za vodno područje rijeke Save Sarajevo navodi da redovno, nekoliko puta tokom dana, detaljno analizira trenutne vodostaje na mreži automatskih vodomjernih stanica na vodnom području rijeke Save u FBiH koje su u vlasništvu Agencije; prognozu vremena za naredna četiri dana dostavljenu od Federalnog hidrometeorološkog zavoda; trenutne vodostaje na rijeci Savi uzvodno od granice sa BiH koji su dostupni na web stranici Hrvatskih voda; rezultate prognoze padavina i vodostaja prognoznog modela za Unu‐Sanu, Vrbas, Bosnu, Drinu kao i platforme prognoznih modela za kompletan sliv rijeke Save.

PROČITAJTE I:   Uposlenici šumarije Bugojno u saradnji sa Srednjom stručnom školom Bugojno obilježili Svjetski dan šuma - Bug.ba

U narednim Informacijama koje će davati Agencija bit će preciziran porast vodostaja na navedenim hidrološkim stanicama.

Prema meteorološkim prognozama, prestanak padavina na cijelom vodnom području rijeke Save u FBiH očekuje se u noći sa 6. na 7. novembar 2021. godine.

Sve aktivnosti na praćenju i obavještavanju o trenutnom hidrološko‐hidrauličkom stanju se provode u skladu sa Federalnim operativnim planom odbrane od poplava.

Zbog svega navedenog, kao i promjenljivih vremenskih uslova koji se očekuju, AVP Sava nastavlja s redovnim praćenjem vodostaja i stanja na svim vodotocima na vodnom području rijeke Save u FBiH.

“Sugerišemo nadležnim institucijama da prate situaciju na terenu i postupaju u skladu s ovlaštenjima, kao i stanovništvu koje živi uz vodotoke na pojačan oprez”, navodi se u informaciji Agencije za vodno područje rijeke Save Sarajevo.

Zadnje objavljeno