BiH

BiH u ciklusu programa 2021-2027. trenutno učestvuje u četiri programa EU

Bosna i Hercegovina u sadašnjem ciklusu programa 2021-2027. trenutno učestvuje u četiri programa Evropske unije – Horizon Europe, Kreativna Evropa, Program Erasmus +, te Program Mehanizam za civilnu zaštitu.

Bosna i Hercegovina u sadašnjem ciklusu programa 2021-2027. trenutno učestvuje u četiri programa Evropske unije – Horizon Europe, Kreativna Evropa, Program Erasmus +, te Program Mehanizam za civilnu zaštitu.

Šefica odsjeka u Sektoru za programe pomoći za pristupanje EU u Direkciji za evropske integracije Angelina Pudar je kazala da je u planu učešće u još dva programa – Program za jedinstveno tržište, njegova komponenta COSME, namijenjena privatnom sektoru, malim i srednjim preduzećima, kao i Program Fiscalis koji je namijenjen prvenstveno službenicima koji rade na poreskim politikama u institucijama BiH.

“Imamo u planu i razmatra se ulazak u još šest programa u različitim  oblastima u kojima ti programi djeluju”, navela je Pudar tokom prošlosedmičnog druženja s novinarima koji izvještavaju o evropskim integracijama.

Pojasnila je da su programi Horizon Europe i Kreativna Evropa značajni zbog toga što omogućavaju našim naučno-istraživačkim institucijama i pojedincima da se uključe u istraživačke tokove Evropske unije, da zajednički razvijaju projekte, da rade na nivou EU.

Napomenula je da je program Horizon Europe otvoren i privatnom sektoru, firmama, za inovacije, za primjenu inovacija u privredi, istraživačima, pojedincima, univerzitetima, svim istraživačkim institucijama koje imamo.

PROČITAJTE I:   Tešanjska privreda ruši sve barijere i širi se na globalnom planu

“Program Kreativna Evropa je okrenut sektoru kulture, kreativnim industijama, audio-vizuelnom sektoru. Tu smo vidjeli puno mogućnosti za naše kulturne institucije, radnike, da se umrežavaju, uvezuju s kolegama u EU i drugim članicama programa. Vidjeli smo puno mogućnosti za našu audio-vizuelnu industriju, filmsku industriju, festivale, filmsku produkciju, za razvoj radnika u filmskoj industriji”, kazala je Pudar.

Što se tiče novina u Programu Kreativna Evropa, navela je da od ovog ciklusa 2021-2027. godina prvi put imamo pojedine pozive koji su namijenjeni novinarima, informativnim medijima. Otvara se i taj prostor koji do sada nije postojao.   

Pudar je, govoreći o uspješnosti, ocijenila da je u Programu Horizon Europe dosta dobro učešće. Kaže da treba jačati naš naučno-istraživački sektor, da bi mogao da se što bolje natječe, ima što više projekta, što uspješnije učešće, da se uvezuje s kolegama, da se razvija, a onda i da povlači sredstva.

Kaže da BiH u Programu Kreativna Evropa ima jako dobro učešće, pogotovo u potprogramu MEDIA, audio-vizuelna industrija, gdje čak “pet, šest, sedam puta više” povlačimo sredstava nego što platimo ulaznu kartu.

Pomoćnik ministrice u Ministarstvu civilnih poslova Suvad Džafić je govoreći o programima Kreativna Evropa i Horizon Europe, za koje je nadležno to ministarstvo, kazao da su osigurali učešće, finansiranje ulaznih karti i da je praktično BiH dijelom EU kada su ovi programi u pitanju.

PROČITAJTE I:   Danas se obilježava 575 godišnjica Turhan Emin begove džamije u Ustikolini – RTV BPK

Po njegovim riječima, ostalo je do interesanata, sudionika koji su zainteresirani za ova sredstva EU, od obrazovnih institucija, malih i srednjih preduzeća, različitih nevladinih organizacija, pojedinaca – istraživača, kreativaca itd. koji, putem odgovarajućih platformi Evropske komisije, mogu da participiraju u programu, traže sredstva i eventualno dobiju sredstva kroz javne pozive koje raspisuje Evropska komisija.

Po njegovim riječima, ovi programi daju priliku našim istraživačima da koriste sve benefite evropskog istraživačkog prostora. 

Predstavnica BH Deska Kreativna Europa (potprogram MEDIA) Mirjana Milićević govorila je o programu Kreativna Europa 2021-2027., s posebnim osvrtom na potprogram MEDIA.

Po njenim riječima, ono što je važno i što naglašava cijeli program Kereativna Evropa, su partnerstva sa drugim zemljama, gdje se ostvaruje povezanost, gdje se vidi inovativnost, gdje se jačaju kapaciteti medija i kroz umrežavanje sa drugim državama, odnosno kroz iskustva sa partnerima iz drugih država.

Bosna i Hercegovina je, što se tiče i kulture i medija, zemlja koja ima dosta kapaciteta”, zaključila je Milićević. Izvor: www.akta.ba

Zadnje objavljeno