Politika

CCI Saopštenje povodom sjednice Kolegija Skupštine ZDK

CCI BiH: Hoće li revizorski izvještaji konačno biti pred Skupštinom ZDK? Povodom sjednice Kolegija Skupštine ZDK, zakazane za petak 22.10.2021. godine, Centri civilnih inicijativa (CCI) pozivaju članove Kolegija da revizorske izvještaje za institucije ZDK objavljene u ovoj godini uvrste na dnevni red predstojeće sjednice Skupštine ZDK, te omoguće svim zastupnicima da o istima otvore raspravu.

Kako bi se osigurala kvalitetna rasprava, uz revizorske izvještaje potrebno je razmatrati i Planove za otklanjanje nepravilnosti i slabosti konstatovane u izvještajima a čija izrada je zakonska obaveza revidiranih institucija. Na ovaj način se stvaraju uslovi za uspostavljanje adekvatnog nadzora nad realizacijom revizorskih preporuka u cilju otklanjanja identifikovanih nepravilnosti.

Podsjećamo, od tri revizorska izvještaja objavljena u ovoj godini za ZDK, Izvještaj o finansijskoj reviziji ZDK za 2020. godinu, Izvještaj o finansijskoj reviziji Ministarstva za privredu ZDK za 2020. godinu i Izvještaj o finansijskoj reviziji Zavoda zdravstvenog osiguranja ZDK za 2020. godinu, niti jedan nije dobio čisto pozitivno mišljenje, a više od polovine datih revizorskih preporuka je ponovljeno iz prethodnog perioda. Revizori su kroz nalaze konstatovali niz nepravilnosti vezanih za trošenje javnog novca što zahtijeva hitnu reakciju Skupštine ZDK, reakciju onih koji treba da zastupaju i štite interese građana.

Na navedene revizorske izvještaje odreagovale su druge institucije, u svom djelokrugu rada. Podsjećamo, protiv aktuelnog direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja Omera Škalje, Tužilaštvo ZDK formiralo je predmet na osnovu nalaza iz revizorskog izvještaja, istih onih o kojima Skupština nije raspravljala.

Sve dok Skupština ne preuzme nadzor nad revizorskim nalazima i preporukama, institucije suohrabrene da i dalje ignorišu revizorske preporuke i ponavljaju greške kontinuirano, dok građani snose štetu, jer se njihov novac nastavlja trošiti neefikasno i u suprotnosti sa pravnim propisima.

Očekujemo da Kolegij omogući da na narednoj sjednici Skupštine ZDK, jedna od tačaka dnevnog reda budu upravo navedeni revizorski izvještaji, čime bi se stvorili uslovi za vršenje javnog nadzora nad utroškom javnih sredstava kroz praćenje realizacije revizorskih preporuka i otklanjanja nepravilnosti.

Projekat „Učinkovitija javna revizija za smanjenje korupcije u Bosni i Hercegovini“ provode Centri civilnih inicijativa (CCI) uz finansijsku podršku Švedske. Projektom se želi doprinijeti odgovornijem trošenju budžetskih sredstava i smanjenju korupcije u javnim institucijama u BiH

Tags

Zadnje objavljeno