BiH

Djeca i mladi iz cijele BiH učestvuju u kreiranju politika koje ih se tiču

Djeca i mladi iz cijele BiH učestvuju u kreiranju politika koje ih se tiču- U cilju unapređenja dječijih prava u BiH, a uz finansijsku pomoć Evropske unije, World Vision BiH je udružio snage sa organizacijom Naša djeca Sarajevo i Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH, te ćemo u narednom periodu doprinijeti rješenju najvećih problema vezanih za prava djece u BiH – nedostatak efikasnog mehanizma saradnje između vladinih i nevladinih organizacija i institucija države, i nedostatak glasa i mišljenja djece o pitanjima i odlukama koje ih se tiču.

U cilju rješenja ovih nedostataka, uspostavit ćemo digitalnu platformu za razmjenu mišljenja i iskustava državnih institucija i nevladinih organizacija, te u zajednički rad uključiti djecu i mlade.

Konvencija o pravima djeteta, čija je potpisnica i naša država, donosioce odluka zadužuje da osiguraju okruženje u kojem djeca mogu razvijati i iznositi vlastita mišljenja i stavove. Unapređujući dječije učešće, unapređujemo stanje u društvu i odgajamo aktivne građane.

PROČITAJTE I:   Održan radni sastanak s predstavnikom Cesta FBiH – Žepče Portal

Prepoznavši važnost mišljenja djece i mladih u procesu donošenja odluka, radit ćemo na edukaciji i zagovaranju za prava djece i mladih, organizirati akcije unutar lokalnih zajednica, te osigurati učešće djece i mladih u Odboru koji će potrebe svojih vršnjaka iznositi na pravu adresu – Vijeću za djecu BiH ali i drugim tijelima i institucijama čija je nadležnost unapređenje stanja prava djeteta u Bosni i Hercegovini.

U ovom kontekstu su organizacije, partneri na projektu, pozvale formalne i neformalne grupe djece i mladih iz cijele zemlje da se priključe aktivnostima koje će doprinijeti jačanju njihovih prava. Pozivu su se odazvala djeca i mladi iz Banjaluke, Banovića, Bijeljine, Brčkog, Čelića, Goražda, Ilijaša, Istočnog Sarajeva, Kalesije, Kotor Varoši, Lukavca, Mostara, Pala, Petrova, Prnjavora, Sarajeva, Trebinja, Tuzle, Visokog, Zenice i Zvornika. Njih 240, uzrasta od 12 do 25 godina, će u naredne dvije godine direktno utjecati kreiranje politika koje ih se tiču.

PROČITAJTE I:   Treštić: Ekosistemi i ljudi imaju veliku korist od gljiva

“Kroz rad našeg udruženja dokazali smo da smo kompetentni, kredibilni, izborili se da nas se sasluša, te uspjeli, iako mladi, pregovarati sa odraslima“, poručuje grupa djece i mladih iz Sarajeva koja će zajedno sa ostalim učesnicima projekta raditi na unapređenju prava djece u BiH.

Prvi susret mladih dogodio se jučer, 18. maja 2021. godine na kojem su djeca i mladi saznali više o ključnim izazovima sa kojima se BiH suočava kada su u pitanju njihova prava.

Zadnje objavljeno