Politika

Duvnjak: Postoji raspoloženje za izmjenu Zakona o pripadnosti javnih prihoda

Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine u četvrtak će, između ostalog, razmatrati Nacrt zakona o izmjeni Zakona o pripadnosti javnih prihoda FBiH te Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju – unapređenje pozicije bivših pripadnika Armije RBiH – najavio je na današnjoj pres-konferenciji član Kolegija Doma naroda Parlamenta FBiH i zastupnik u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona Jasmin Duvnjak.

Duvnjak je izrazio nadu da u ovom trenutku “postoji političko raspoloženje svih, ili većine u FBiH – i pozicije i opozicije, da se “ove strane mijenjaju, revidiraju u korist ravnomjernijeg razvoja cijele FBiH te fer i poštenije raspodjele javnih prihoda” te da će u formi nacrta biti usvojene izmjene Zakona o pripadnosti javnih prihoda FBiH.

Izmjene tog zakona, koje podrazumjevaju ukidanje povlaštenog koeficijenta “2” pri raspodjeli PDV-a za Kanton Sarajevo, kako je naveo, u Predstavničkom domu PFBiH predložili su “Salko Zildžić i grupa zastupnika”, a u DNPFBiH zastupnici Jasmin Duvnjak (SDA) iz Zenice, Ivo Tadić (HDZ) iz Žepča i Slađan Ilić (SDP) iz Tuzle.

-Stvar je intencije i cilja šta želimo da postignemo. Hoćemo li da ojačamo samo jedan, dva, tri centra u FBiH ili želimo ravnomjeran razvoj FBiH. Ako želimo ravnomjeran razvoj, onda ne smijemo zaboraviti Zenicu, Goražde, Krajinu, Posavinu…Držim, da će svi značajni parlamentarni politički faktori u FBiH pokazati uvažavanje spram života svih građana u FBiH – kazao je Duvnjak.

Intencija izmjena tog zakona usvojenog 2006. godine, kazao je, nije da se ugrozi finansijska stabilnost bilo kojeg kantona, već je intencija da se stvari pokrenu s “mrtve tačke”.

-Ove su stvari ‘zacementirane’ 2006. godine. Ovaj bi zakon svakih pet godina trebao da doživljava revizuju, kontrolu i da se prati njegova primjena. Bilo je nekih izmjena, ali ne u dovoljnoj mjeri da bi se otklonile uočene nepravilnosti i socijalna diskriminacija, koja je pogotovo vezana i zanimljiva je za neke od kantona u FBiH – istakao Duvnjak.

Podvukao je kako su sadašnji kriteriji za raspodjelu PDV-a, gotovo isključivo “demografskog karaktera” te da ne uvažavaju druge važne kriterije.

Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju – unapređenje pozicije bivših pripadnika Armije RBiH, predložio je zastupnik Zijad Mušić.

Zakon je usvojio Predstavnički dom PFBiH, a radi se o izmjenama tri člana: člana 44, člana 144 i člana 145 Zakona o penzijskom – invalidskom osiguranju FBiH.

-Poseban staž borcima se vrednuje sa jednim, umjesto pola boda; borci koji odu u penziju prije 65 godine starosti neće se kažnjavati umanjenjem penzija. Poseban staž će se moći koristiti, do sada je bio sa navršene 62 godine, a sada će moći, čak, i sa 58 godina života. Ako se koristi ovo umanjenje, ukida se umanjenje penzije koje je bilo mjesečno 0,333 posto – godišnje četiri posto – kazao je Duvnjak.

“Mušićev zakon”, dodaje Duvnjak, usvojen je u julu ove godine na PDPFBiH te je stavljen i na dnevni red DNPFBiH.

-U međuvremenu se pojavio zakon o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, gdje ima nekih izmjena koje su identične, kompatibilne izmjenama koje su predmet ‘Mušićevog zakona’.

Duvnjak napominje da će i borci koji već primaju penzije imati pravo uputiti “pojedinačne zahtjeve Zavodu PIO-a” da se njihove penzije koriguju i prilagode odredbama novog, za njih povoljnijeg zakona”. Tvrdi i kako se tim izmjenama neće ugroziti finansijske mogućnosti i ukupna finansijska stabilnost Zavoda PIO-a.

Kolegij DNPFBiH, najavio je, donijet će odluku i kada će razmatrati prijedlog spomenutog zakona Vlade FBiH, kao ovlaštenog predlagača.

Zadnje objavljeno