Biznis

Građani Bosne i Hercegovine zaduženi kod banaka 10,4 milijarde maraka

Ukupni krediti u domaćim sektorima u decembru 2021. godine iznosili su oko 21,08 milijardi maraka i u odnosu na novembar  povećani su za 20,2 miliona maraka, ili za 0,1 posto, podaci su Centralne banke BiH.

Krediti stanovništvu, oko 10,43 milijarde KM čine skoro polovinu ukupnih kredita, udio privatnih preduzeća je blizu 42 posto (8,77 milijardi KM), dok je znatno manji udio vladinih institucija (1,18 milijardi KM), javnih preduzeća (0,51 milijarda KM)…
Kreditni rast u decembru 2021. godine registriran je kod sektora privatnih poduzeća za 12,8 miliona KM (0,1%), vladinih institucija za 4,3 miliona KM (0,4%) i ostalih domaćih sektora za 9,9 miliona KM (6,0%). Smanjenje kredita registrovano je kod sektora stanovništva za 5,4 miliona KM (0,1%) i javnih poduzeća za 1,4 miliona KM (0,3%).
Godišnja stopa rasta ukupnih kredita u decembru 2021. godine iznosila je (3,6%), nominalno 727,9 milijuna KM.
Godišnji rast kredita registriran je u sektorima stanovništva za 541 milion KM (5,5%), privatnih poduzeća za 186,1 milion KM (2,2%), vladinih institucija za 19 miliona KM (1,6%) i ostalih domaćih sektora za 6,8 miliona KM (4,0%). Smanjenje kreditnog rasta na godišnjem nivou registrirano je kod nefinansijskih javnih preduzeća za 24,9 miliona KM (4,7%).
PROČITAJTE I:   Top 10 kompanija u industriji namještaja u prošloj godini