BiH

Ko kontroliše Federalnu direkciju za robne rezerve, baca li se hrana iz rezervi pred istek roka?

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine u budžetu za ovu godinu planirala je 20 miliona KM za nabavku robnih rezervi. 

Time se namjerava u slučajevima potrebe intervenirati kroz set mjera kojima bi se stabilizirao eventualni rast cijena osnovnih životnih namirnica, pa smo u Federalnom ministarstvu trgovine zatražili pojašnjenje u kojim prilikama se interveniše sa robnim rezervama, da li se takvo što može očekivati u skorije vrijeme, s obzirom na divljanje cijena, šta se događa sa robom koja je pred istek roka, da li Ministarstvo kontroliše rad Federalne direkcije za robne rezerve…

Direkcija je samostalna organizacija

– Prema važećem Zakonu o federalnim robnim rezervama, robne rezerve u Federaciji Bosne i Hercegovine planira i njima upravlјa Vlada Federacije BiH, a stručne i druge poslove koji se odnose na robne rezerve obavlјa Federalna direkcija robnih rezervi. Direkcija je samostalna federalna upravna organizacija osnovana Zakonom o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave.

Prema tom zakonu, Direkcija vrši stručne i druge poslove koji se odnose na nabavku, razmještaj, zanavljanje, čuvanje i korištenje robnih rezervi Federacije BiH, provođenje mjera radi intervencije na tržištu, bilansiranje roba za potrebe rezervi Federacije BiH i saradnju sa organima za robne rezerve u kantonima, općinama i preduzećima.

PROČITAJTE I:   U Tešnju uhapšena osoba zbog fizičkog napada i nanošenja povreda

Shodno navedenom, upućujemo vas da sva pitanja koja u bilo kojem kontekstu adresiraju problematiku u vezi s robnim rezervama uputite nadležnoj instituciji, odnosno kako je u prethodnom tekstu detaljno i pojašnjeno, Federalnoj direkciji robnih rezervi – odgovorili su nam u Federalnom ministarstvu trgovine.

Potom smo pitanja o značaju Federalne agencije za robne rezerve za građanstvo, namirnicama koje čine robne rezerve, situacijama u kojima se poseže za rezervama, šta se događa sa hranom koja je pred istek roka…, postavili direktoru Tonči Bavrki.

Hrana se ne baca, plan i program Direkcije “državna tajna”

– Federalna Direkcija robnih rezervi radi u skladu s odredbama Zakona o robnim rezervama u Federaciji BiH gdje se informacije iz Programa i Planova smatraju “državnom tajnom”. Također, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine o istim stvarima raspravlja i donosi odluke na zatvorenoj sjednici. U skladu s navedenim, a i prema potpisanoj izjavi svih uposlenika u Federalnoj direkciji robnih rezervi, iznošenje povjerljivih informacija iz Direkcije podliježe kaznenoj odgovornosti. Mogu reći da su sve robe u optimalnim rokovima valjanosti. Ništa se ne baca, a eventualna podjela radi se u skladu s Odlukama Vlade Federacije BiH – odgovorio nam Bavrka.

PROČITAJTE I:   Važna obavijest inspekcije: Što prije pomjeriti ograde iz putnog pojasa na Ponijerima

Upitali smo li je Direkcija ispravila nepravilnosti koje su u izvještaju za 2020. godini utvrdili federalni revizori, poput nedonošenja srednjoročnog plana, neadekvatnog prostora za smještaj robnih rezervi, nepopunjavanje putnih naloga, obračunavanje plaća zaposlenih koje nije u potpunosti u skladu sa Zakonom o plaćama i naknadama u organima vlasti FBiH…

– Sve nepravilnosti koje je eksterna reviziju uočila su otklonjene ili su u fazi izmjena i dopuna određenih akata ili propisa koji reguliraju oblast robnih rezervi. Federalna direkcija je u komunikacija sa eksternom revizijom u vezi s primjedbama navedenim u zapisniku o kontroli – navodi Bavrka.

Zadnje objavljeno