BiH

Liga za ravnopravnost, prijavi svoj tim

Organizacija Balance realizira projekat “Liga za ravnopravnost”.

Organizacija Balance realizira projekat “Liga za ravnopravnost” koju će provodi sa partnerima projekta Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo, Onside Fund organizacija iz Španije, Sarajevskog Otvorenog Centra, TPO Fondacija, Univerzitet u Sarajevu, Univerzitetski centar za podršku studentima, UNIGEM-a i UNIGERC-a. 

Balance je organizacija koja je osnovana sa misijom da svima omogući bavljenje sportsko-zabavnim aktivnostima, u svrhu osiguranja aktivnog i zdravog načina života, a sa namjerom podizanja stepena zdravlja i kvaliteta življenja.

U sklopu svog djelovanja, Balance organizira sportske aktivnosti, ali istovremeno djeluje i kroz obrazovno, kulturne, zdravstvene, odgojne i druge aktivnosti, u skladu sa općedruštvenim razvojem i politikom obrazovanja, zdravlja, kulture i sporta u Bosni i Hercegovini.

Detaljnije o projektu “Liga za ravnopravnost”: 

1. Cilj Projekta je osnažiti studentsku populaciju u području rodne ravnopravnosti i prevencije seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja kroz sportske aktivnosti

2. U sklopu Projekta prijavljeni timovi će se takmičiti u sljedećim sportskim disciplinama: nogomet/futsal, košarka i odbojka 

PROČITAJTE I:   Inžinjerska komora FBiH traži izmjene Uredbe o građenju

3. Timovi se prijavljuju za sva tri sporta

4. Sportske timove čini 50% studentica i 50% studenata, a prema organizacionoj jedinici na kojoj studiraju. Broj članica/članova tima nije ograničen. 

5. Minimalan omjer igračica/igrača jednog tima na terenu, u svakom trenutku, mora biti 3:3 – prema pravilima i propozicijama takmičenja. Dakle, ukupan broj igračica/igrača na terenu, za oba tima, je 12, a svaki tim broji 3 studentice i 3 studenta. 

6. Žrijebom, koji će se obaviti 25.01.2023. godine, sa početkom u 19h, u amfiteatru Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu, timovi će biti podijeljeni u grupe na osnovu prijava 

7. Utakmice će se igrati vikendima (oba dana vikenda) počevši od 28.01.2023 godine, u periodu od 9h do 16h, dok će finalne utakmice biti odigrane 25.02. i 26.02.2023.

8. Sve utakmice bit će odigrane u salama Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu. 

PROČITAJTE I:   Naučna konferencija u INTERA TP-u - Web3 i blockchain u BiH

9. Studentice/studenti koji su se prijavili na jedan sport, mogu se prijaviti i na druge sportove. Dakle, jedna studentica ili student mogu biti prijavljeni i za nogometni/futsal tim, košarkaški tim i odbojkaški tim. 

10. Učešće je besplatno! 

11. Studenti i studentice se ohrabruju da se prijave na volonterski rad u sklopu Projekta. Svoju prijavu za volontiranje mogu obaviti putem mail adrese: info@balance.ba sa subjektom maila – Volontiranje na projektu „Liga za ravnopravnost“ 

12. Poseban poziv na animiranje studenata i studentica, koji pripadaju grupama koje su marginalizirane, kao što su: osobe sa invaliditetom, nacionalne manjine, socijalno ugrožene i slično, da budu dio Projekta kao članovi/članice tima ili kao volontere/volonterke.

Organizatori najavljuju da je izvlačenje grupa zakazano 25.01.2023., sa početkom u 19h, u amfiteatru Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu.  Izvor: www.akta.ba

Zadnje objavljeno