Svijet

Mladi iz regije udruženi mogu sve: Uspješno okončan Regional Youth Peace Lab 2021

Mladi iz regije udruženi mogu sve: Uspješno okončan Regional Youth Peace Lab 2021- Proglašeni su pobjednici regionalnog takmičenja Regional Youth Peace Lab 2021, održanog u utorak navečer u online formatu uz učešće 120 takmičara iz zapadnog Balkana.

Pred takmičarskim timovima su se našla tri segmenta – obrazovanje, mobilnost mladih i mir i naslijeđe prošlosti, a cilj je bio kreirati konkretne prijedloge javnih politika za izazove s kojima se svi građani regiona suočavaju i pokazati na koji način se problemi iz ovih oblasti mogu prevazići. Nakon 12 dana rada sa 20 mentora dobili smo inovativna rješenja kojima učesnici žele direktno utjecati na svoju budućnost. U toku dvodnevnog glasanja za najbolje prijedloge pristiglo je više od 5.600 glasova. Cjelokupno takmičenje se odvijalo dizajniranoj virtuelnoj platformi.

“UNFPA u Bosni i Hercegovini cijeni priliku u okviru zajedničkog projekta UN-RYCO da stvori prostor koji nadograđuje i usmjerava neiskorišteni potencijal mladih osoba u regionu. S obzirom na ograničavajuće okolnosti pandemije COVID-19, naša misija je bila stvoriti virtualno mjesto u kojem mlade osobe na zapadnom Balkanu mogu dobiti mentorstvo, podršku i sve što im je potrebno za izradu najboljih mogućih prijedloga politika, pokazujući da su mlade osobe uvijek dio rješenja – ako im se pruži šansa”, rekao je John Kennedy Mosoti, UNFPA predstavnik za Bosnu i Hercegovinu, direktor za Republiku Sjevernu Makedoniju, Srbiju i Kosovo (UNSCR 1244).

Najuspješniji u oblasti “Obrazovanje – kvalitet i reforma obrazovanja u regiji kako bi se bolje odgovorilo na izazove 21. vijeka” bili su Arta Lulgjuraj, Azra Hodžić i Suhejra Azemi. Najviše bodova u oblasti “Mobilnost mladih – mobilnost mladih u regionu u pogledu studiranja, putovanja, rada i učenja” stiglo je za tim koji čine Mersid Kajić, Nikola Ninković i Sabina Poplata, a najbolja rješenja za oblast “Mir i naslijeđe prošlosti – teret naslijeđenih trauma postkonfliktnih generacija” predstavili su Alida Bojadžić, Antigona Imeri, Anisa Fejzo, Dajana Saliu, Haris Tutić i Loresa Statovci.

Rune Brandrup, stručnjak programa za mlade Populacijskog fonda Ujedinjenih nacija (UNFPA), poručio je na ceremoniji proglašenja pobjednika da su mladi pokazali strast, kreativnost i inovativnost koja je potrebna za drugačiju dinamiku regiona Zapadnog Balkana i suočavanje sa prošlošću dok se u isto vrijeme suočava i sa izazovima 21. stoljeća.

“Mladi ljudi u ovom regionu mogu postići sve ako rade zajedno i udruže snage na temama koje su im važne, a to je ovo takmičenje još jednom dokazalo”, poručila je Vladica Jovanović, voditeljica projekta Regionalnog ureda za saradnju mladih (RYCO).

Timovi su bili sastavljeni od mladih osoba iz regiona zapadnog Balkana, a kroz rad sa stručnjacima iz različitih oblasti politike, univerzitetskim profesorima, nekadašnjim ministrima, zaposlenima u industriji i mladim ekspertima učili su, sarađivali i zajedno osmislili 18 rješenja za tri ponuđena izazova. Svoja rješenja imali su priliku da predstave javnosti kroz trominutna video izlaganja.

PROČITAJTE I:   Proljeće u Istanbulu u znaku tulipana

Najuspješniji učesnici izborili su se za vrijedne nagrade i certifikat o učešću, te Amazon Kindle uređaje i poklon vaučere iz nagradnog fonda od 5000 USD, a njihovi prijedlozi javnih politika bit će objavljeni u Knjizi omladinskih politika (Youth Policy Book) WB6 i Vodiču za razvoj inovativnih javnih politika.

Regional Youth Peace Lab (RYPL) 2021. organizovali su Regionalni ured za saradnju mladih (RYCO), Fond za izgradnju mira Ujedinjenih nacija (PBF), Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) i Populacijski fond Ujedinjenih nacija (UNFPA), u saradnji s Fondacijom Mozaik.

Ceremoniju proglašenja pobjednika možete pogledati na ovom linku: https://www.youtube.com/watch?v=NMZ9NXVOoiI

Winners announced

Youth of the region can do anything together:

Regional Youth Peace Lab 2021 successfully completed

The winners of the Regional Youth Peace Lab 2021 competition, held on Tuesday night, online, featuring 120 competitors from the Western Balkans, have been announced.

The competition teams participated in three segments – education, youth mobility, and peace and the legacy of the past. The goal was to create concrete public policy proposals for the challenges all citizens of the region are facing and to show how problems in these areas can be overcome. After 12 days of work with 20 mentors, we received many innovative solutions the participants wish to use to directly influence their future. During the two-day voting period for the best proposals, more than 5,600 votes were received. The entire competition took place on a custom-made virtual platform.

“UNFPA in Bosnia and Herzegovina is appreciative of the opportunity within the joint UN-RYCO project to create a space that builds on and harnesses the untapped potential of young people. Given the limiting circumstances of the COVID-19 pandemic, our mission was to create a virtual place where young people in the Western Balkans can receive mentoring, support and all they need they need to produce the best possible policy proposals, demonstrating that young people are always a part of the solution – if given chance”, said John Kennedy Mosoti, UNFPA Representative for Bosnia and Herzegovina, Country Director for Serbia, Republic of North Macedonia and Director for Kosovo (UNSCR1244).

PROČITAJTE I:   Proljeće u Istanbulu u znaku tulipana

High achievers in the field of “Education – Quality and Education Reform in the Region to Better Respond to the Challenges of the 21st Century” were Arta Lulgjuraj, Azra Hodžić and Suhejra Azemi. The highest score in the area of ​​”Youth mobility – mobility of the youth in the region in terms of study, travel, work and learning” was awarded to the team consisting of Mersid Kajić, Nikola Ninković and Sabina Poplata. Finally, the best solution in the area “Peace and legacy of the past – the burden of trauma inherited by the post-conflict generations” was presented by Alida Bojadžić, Antigona Imeri, Anisa Fejzo, Diana Saliu, Haris Tutić and Loresa Statovci.

Rune Brandrup, a United Nations Population Fund (UNFPA) youth program expert, said at the award ceremony that young people have shown the passion, creativity and innovation needed to differentiate the Western Balkans region and face the past while at the same time facing the challenges of the 21st century.

“Young people in this region can achieve everything if they work together and join forces on topics that are important to them, and this competition has proven this concept right once again,” said Vladica Jovanovic,  the Regional Office for Youth Cooperation (RYCO) Project Manager.

The teams were composed of young people from the Western Balkans, and through working with experts from different policy fields, university professors, former ministers, industry employees and young experts, they studied, collaborated, and jointly devised 18 solutions to the three challenges offered. They had the opportunity to present their solutions to the public through three-minute video presentations.

The most successful entrants competed for valuable prizes and a certificate of participation, as well as Amazon Kindle devices and gift vouchers from the $ 5,000 prize pool. All the policy proposals will be published in the WB6 Youth Policy Book and the Innovative Public Policy Development Guide.

In 2021, the Regional Youth Peace Lab (RYPL) was organized by the Regional Office for Youth Cooperation (RYCO), the United Nations Peacebuilding Fund (PBF), the United Nations Development Program (UNDP) and the United Nations Population Fund (UNFPA), in cooperation with the Mozaik Foundation.

You can watch the award ceremony on this link: https://www.youtube.com/watch?v=NMZ9NXVOoiI

Zadnje objavljeno