BiH

O zaštiti jezera Modrac puno se priča, a vrlo malo radi

Zakon o zaštiti akumulacije Modrac stupio je na snagu još 2006. godine, no se čini da se baš i ne poštuje.

Zakon o zaštiti akumulacije Modrac stupio je na snagu još 2006. godine, no se čini da se baš i ne poštuje s obzirom na to da mnogo toga što navedeni zakon zabranjuje te za šta su predviđene i visoke novčane kazne – možemo upravo naći na jezeru Modrac.

Iako služi kao izvor pitke vode za veliki dio građana Tuzle i Lukavca, sa pojavom kiša dolazi i do ogromnih nanosa smeća na jezeru Modrac, a najveći dio tog otpada donosi rijeka Spreča.

To je sramotna pojava zbog koje treba da se stide svi, počevši od onih koji otpad bacaju u vodu, prave divlje deponije pored korita rijeke, pa do vlasti koja nije veću pažnju usmjerila u rješavanje problema jezera Modrac.

Kada se ovih dana posjeti Modrac, jedini zaključak koji se može donijeti jeste da je čovjek zaista sam sebi najveći neprijatelj.

PROČITAJTE I:   Pretučeni Fadil i Ajša Memišević se osjećaju bolje, njihov sin nam je ispričao šta su mu rekli nakon napada – RTV BPK

“Nije samo plutajući otpad problem, problem su i veliki nanosi koje treba početi čistiti. Problem je i uređenje obalnog pojasa, problem je divlja gradnja uz jezero, problem je divlja gradnja na površini – niz je problema koje trebamo rješavati i to delegiramo godinama”, navodi Edin Delić, gradonačelnik Lukavca.

Direktor JP Spreča Hajrudin Suljić ističe kako najbitnije sada zaustaviti daljnje zagađenje jezera, a onda se posvetiti čišćenju njegovih nanosa i uređenju obala.

A zagađenja ostavljaju i velike posljedice na riblji fond. Rijeka Spreča nekada je bila jedna od ribom nabogatijih rijeka u Bosni i Hercegovini sa više od 40 različitih vrsta. Danas je taj broj daleko manji.

“Najviše koliko smo našli je 16, a tokom istraživanja koja smo radili 2018. i 2019. za ribarsku osnovu za Živinice smo našli svega 12 vrsta”, kaže Avdul Adrović, profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

PROČITAJTE I:   Nikad veći uvoz polovne garderobe u BiH

A kako jezero Modrac i rijeka Spreča imaju sličnu ihtiofaunu, i u jezeru je vremenom zabilježen značajan pad biodiverziteta riba.

“Vrste koje sada nalazimo u Spreči, u Modracu uzvodno i nizvodno od brane, isljučivo su ribe koje imaju široke ekološke valence na niz ekoloških faktora. odnosno tolerantne vrste koje trpe zagađenja i koje praktično mogu živjeti u, da tako nepopularno kažem, svakakvoj vodi”, dodaje profesor Adrović.

Zakonom o zaštiti akumulacije Modrac, podsjetimo, zabranjuje se, između ostaloga, korištenje plovila na pogon naftom i naftnim derivatima te postavljanje plutajućih objekata. Na obali akumulacije zabranjena je izgradnja turističkih naselja i kampova, izgradnja objekata u sportske i rekreativne svrhe, izgradnja privrednih te ugostiteljskih objekata kao i građenje stambenih i vikend objekata. Zakon je predvidio i novčane kazne za fizička i pravna lica kao i privredna društva u iznosu od 200 do 15.000 maraka.Izvor: www.akta.ba

Zadnje objavljeno