BiH

Obrazovanje je nova šansa za uspjeh

Obrazovanje je kontinuiran proces do kasnog doba čovjekovog života. Proces obrazovanja, formalnog i neformalnog je proces koji potiče puni razvoj individue, te mu u konačnici obezbjeđuje finansijsku stabilnost i sigurnost.

Privredna komora Zeničko-dobojskog Kantona, u saradnji sa Ministarstvom za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK i Fondacija Helvetas Moja budućnost, obezbjedili su sredstva za realizaciju programa obrazovanja odraslih, koji su za građanke i građane ovog Kantona potpuno besplatni. Programi su koncipirani tako da se odvijaju u vremenskim ciklusima kada i redovna nastava u osnovnim i srednjim školama Zeničko – Dobojskog Kantona. Prijave na program odvijaju se putem web stranice https://pkzedo.ba/ba/obrazovanjeodraslihzdk.php  ili e maila: obrazovanjeodraslihzdk@pkzedo.ba

Zašto se prijaviti?
Konstantan razvoj tehnologije, ubrzan životni tempo donijeli su potrebu i za kontinuiranim usavršavanjem. Obrazovanje odraslih je izuzetno važna grana obrazovnog sistema, jer je svojevrsna “druga šansa”, prilika da se osigura i poboljša kvalitet života, te unaprijede postojeća znanja i vještine u cilju napredovanja i unaprijeđenja. Suštinski, obrazovanje odraslih je preduslov za ostvarivanje samorealizacije, i punog ličnog potencijala osobe.
U sklopu formalnog obrazovanja odraslih, postoje programi za osnovno obrazovanje odraslih i programi dokvalifikacije (sticanje višeg stepena kvalifikacije u okviru istog polja) i prekvalifikacije koje se odnosi na sticanje znanja i vještina, koje sa prethodno stečenim kvalifikacijama omogućava sticanje novog zanimanja.
Pored navedenog postoje programi osposobljavanja odnosno sticanje teorijskog i praktičnog znanja potrebnih za obavljanje manje složenih poslova, zatim specijalizacija gdje se stiču nova znanja i vještine u okviru već postojećih zanimanja, te usavršavanje koje je svaki oblik obrazovanja, nakon završenog obrazovanja, tokom radnog vijeka sa ciljem poboljšanja postojećih kompetencija radi daljnjeg ličnog i profesionalnog napretka.

PROČITAJTE I:   Naučni rad o opasnostima umjetne inteligencije napisala – umjetna inteligencija
“Ostvarivanje punog potencijala na ličnom i poslovnom planu, težnja je svake individue, a mi smatramo da je taj cilj moguće ostvariti kroz razvitak u obrazovnom procesu. Izuetno nam je zadovoljstvo građanima i građankama ZE DO Kantona predstaviti besplatne programe, u većini osnovnih I srednjih škola na čitavoj teritoriji Kantona. Ovim putem još jednom ohrabrujemo sve stanovnike Kantona od 15 god pa naviše da se prijave i sebi osiguraju bolju budućnost.
Jedina investicija je vrijeme, investicija koja će im se u budućnosti u potpunosti isplatiti” poručili su iz Fondacije Helvetas Moja budućnost.

Zadnje objavljeno