BiH

Odobrena novčana sredstva po Programu ruralnog razvoja za 2023. godinu – RTV BPK

Ministarstvu za privredu data je saglasnost na Odluku o dodjeli novčanih sredstava po Programu utroška sredstava „Program ruralnog razvoja za 2023. godinu“ u iznosu od 39.250 KM. Odobrena sredstva namjenjena su za investicije u poljoprivredna gazdinstva za aktivnost izgradnje rezervoara i/ili nabavka opreme za snadbjevanje vodom gazdinstva, za aktivnosti nabavke nove poljoprivredne opreme, za aktivnost sufinansiranja izgradnje ili rekonstrukcije lovnoprivrednih i lovnouzgojnih objekata kao i za aktivnosti poribljavanja rijeka na području kantona.

Saglasnost je data i na odobravanje novčanih sredstava Udruženju penzionera Grada Goražda, na ime subvencioniranja nabavke 3.000 prm ogrjevnog drveta za potrebe penzionera.

Na prijedlog Ministarstva za boračka pitanja data je saglasnost na Odluke o odobravanju finansijskih sredstava kako bi se podržalo obilježavanje „25. maja dana Bitke na Zebinoj šumi 1992. godine“ kao i „Dana zlatnih ljiljana“.

Razmatran je i usvojen Prijedlog Odluke o odobravanju isplate novčanih sredstava JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Goražde. Ovom Odlukom odobrena isplata novčanih sredstava u ukupnom iznosu od 15.000 KM glase na ime osiguranja neophodnih sredstava za pokriće troškova pružanja usluga i normalnog funkcionisanja JU, izmirenja dijela obaveza po Sporazumu o regulisanju potraživanja uposlenika JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Goražde.

Također, prihvaćena je Informacija Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice BPK-a Goražde o provedenoj proceduri za izbor predsjednika i članova Upravnog odbora JU centar za socijalni rad BPK-a Goražde.

PROČITAJTE I:   Održana 23. sjednica Općinskog vijeća Žepče – Žepče Portal

Data je saglasnost Ministru za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK-a Goražde na potpisivanje Ugovora o angažovanju potrebnog broja predavača i medicinskog osoblja koji će učestvovati u realizaciji Projekta „Škola u prirodi“ koja se organizuje u Fočanskoj Jabuci u periodu od 22.05. do 02.06.2023. godine.

Usvojen je Zaključak o utvrđivanju konačne liste za drugu dodjelu studentskih stipendija redovnim studentima I i II ciklusa studija za studijsku 2022-2023 godinu te je Ministarstvu za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK-a Goražde data saglasnost za potpisivanje Ugovora o dodjeli studentskih stipendija sa studentima koji se nalaze na Konačnoj listi za drugu dodjelu studentskih stipendija redovnim studentima I i II ciklusa studija za studijsku 2022-2023 godinu.

Na današnjoj sjednici prihvaćeno je nekoliko Izvještaja o radu za 2022. godinu kantonalnih institucija te upućeno u daljnju skupštinsku proceduru. Radi se o izvještajima Arhiv Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, Agencije za privatizaciju BPK-a Goražde, Direkcije za robne rezerve BPK Goražde, Službe za odnose sa javnošću i Kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći.

PROČITAJTE I:   U kakanjskoj gimnaziji cijeli razred prošao peticom, prvi put u historiji škole

Zbog nemilih događaja koji su se nedavno desili u Beogradu, kada je učenik iz vatrenog oružja usmrtio svoje vršnjake, Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport u saradnji sa Ministarstvom za unutrašnje poslove i Ministarstvom za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice poduzima niz aktivnosti  kako bi se uspostavila bliža saradnja sa odgojno obrazovnim ustanovama na području našeg kantona u smislu održavanja edukativnih radionica te pojačanog sigurnosnog nadzora u školama.

Vlada BPK-a Goražde na sjednici je primila k znanju informaciju o sigurnosti na području BPK-a Goražde i aktivnostima iz nadležnosti Uprave policije za period 01.04-30.04.2023. godine.

bpk.gov.ba

Izvor: rtvbpk.ba

Zadnje objavljeno