BiH

Održana 23. sjednica Općinskog vijeća Žepče – Žepče Portal

U četvrtak, 25. svibnja 2023. godine  održana je  23. sjednica Općinskog vijeća Žepče na kojoj su vijećnice i vijećnici raspravljali  deset točaka dnevnoga reda.

Iako je u najavi  sjednice bilo  predviđeno devet točaka, prije početka same sjednice u dnevni red je uvrštena i Odluka o načinu i uvjetima javne prodaje nekretnina u KO Ljeskovica kao deseta točka.

Prema ustaljenom radu sjednica je započela vijećničkim pitanjima i inicijativama.

Vijećnik Nermin Bečić  podsjetio je  na inicijativu da se u MZ Begov Han sukladno mogućnostima odredi jedan dan za održavanje čistoće i inicijativu da se iznađu mogućnosti za sanaciju  lokalnog puta Ograina-. Trebetovići.-Želeća.

Nakon usvajanja zapisnika s prethodne sjednice usvojen je i prošireni dnevni red 23.  sjednice OV Žepče.

Kada je u pitanu prva točka dnevnoga reda Informacija, periodično  financijsko izvješće  Proračuna općine Žepče za prvi kvartal ove godine, pomoćnik načelnika Službe za gospodarstvo Namik Malićbegović je naglasio da prihodovna strana prati rashode.

„ Ukupno ostvareni  prihodi, primitci i financiranje za prvi kvartal  iznose 2. 394. 447 KM ili izraženo u postotcima 20%  u odnosu na planirana sredstva u Proračunu općine Žepče za tekuću godinu, a sve to prate i ukupni rashodi i izdaci za ovaj period izvještavanja i iznose 2. 368.477 KM ili 19% u odnosu na planirana proračunska sredstva za ovu godinu. Rashodi prate prihode i u budućem periodu nadamo se očekivanoj dinamici implementacije Proračuna općine Žepče“, zaključio je Malićbegović.

Prva točka dnevnoga reda usvojena je s 20 glasova za i 3 protiv.

Izvješće o radu JU Centar za socijalni rad Žepče  vijećnici su pozitivno ocijenili, te uputili pohvale za rad djelatnika Centra  i menadžmenta koji svakodnevno skrbe za najosjetljivije kategorije naše lokalne zajednice. 

Ravnatelj Nedim Husičić upoznao je vijećnice i vijećnike da je krajem prošle godine i početkom ove, na snagu  stupila primjena novih zakona socijalne zaštite, prije svega za  porodilje u radnom i porodilje koje nisu u radnom odnosu.  Tako po ovom zakonu od 1.09. 2022. godine ide redovita isplata za sve porodilje u visini 1000 KM u trajanju od 12 mjeseci i radi se o pravu koji se financira iz Proračuna ZDK.

U primjeni je i Federalni zakon o socijalnoj zaštiti  koji se odnosi na dječji doplatak koji iznosi 113 KM po djetetu.

PROČITAJTE I:   U galeriji Novi Hram u Sarajevu sutra izložba “Sunce nad Drinom” posvećena Isaku Samokovliji – RTV BPK

Trenutno broj zahtjeva za dječji doplatak iznosi 1576.  Izrada rješenja za ovo pravo  kasnila  je zbog niza problema koji su se  javili prilikom utvrđivanja  prihoda, kao i prikupljanja dokumentacije, koju su nadležni Centri  morali prikupiti po službenoj dužnosti. Do kraja  travnja  urađeno je oko 750 rješenja, a isplate  za dječji dodatak će se vršiti retroaktivno, tako da će svima koji dobiju rješenja biti isplaćena zaostala primanja po ovom pravu u potpunosti.

 Krenula je primjena zakona roditelji njegovatelji.  U 2022. godini, 37 roditelja je podnijelo zahtjev za roditelja njegovatelja, 35 je pozitivno riješeno, dva su odbijena od strane komisije za medicinsko vještačenje. Pozitivno riješeni poslani su  Federalno ministarstvu na reviziju. Do sada pet je vraćeno Centru u Žepču i njima su isplaćene plaće za period od kada im je priznato pravo kao i pripadajući doprinosi.

“Očekujemo da će Federalno ministarstvo ubrzati proces revizije i da će preostalih 30 rješenja biti vraćeno Centru na isplatu”, istaknuo je ravnatelj JU Centar za socijalni rad Žepče Nedim Husičić.

U ovoj godini  za korisnike civilnih invalidnina od travnja je krenula uvećana naknada  za oko 70% na dosadašnju praksu, tako da sada naknada za 100% invalida, umjesto dosadašnjih 403 KM  iznosi 709 KM.

Unatoč ograničenim ljudskim resursima i povećanim obimom posla zbog uvođenja i implementacije određenih prava u ovoj ustanovi nastoje pomoći našim sugrađanima, što su vijećnice i vijećnici prepoznali i jednoglasno usvojili izvješće JU Centar za socijalni rad Žepče.

 Vijećnice i vijećnici pozitivno su ocijenili i jednoglasno usvojili  i izvješće JU Gradska ljekarna Žepče koja je u proteklom periodu uspješnim radom opravdala svoju misiju. Posebice pohvale upućene su menadžmentu ove ustanove na uloženim naporima prilikom otvaranja depoa ljekarne u Novom Naselju u Žepču. Ova aktivnost omogućit će dostupnost i lakše snabdijevanje stanovništva koje gravitira ovom području potrebnim lijekovima, a ujedno pruža mogućnost da mladi diplomirani farmaceuti ostanu na ovom području da rade.

Kada je u pitanju četvrta točka dnevnog reda koja s odnosila  na izvješće o realizaciji plana aktivnosti za realizaciju preporuka po“ Izvještaju o financijskoj reviziji općine Žepče za 2020. godinu  pomoćnik Službe za gospodarstvo Namik Malićbegović je upoznao vijećnike da je tim za realizaciju plana aktivnosti za realizaciju preporuka realizirao preporučene aktivnosti „ Sve preporuke koje su nam date mi smo u ispunili „, kazao je Malićbegović. Četvrta točka je usvojena jednoglasno.

PROČITAJTE I:   Važna obavijest inspekcije: Što prije pomjeriti ograde iz putnog pojasa na Ponijerima

Tijekom sjednice, usvojeno je i Rješenje o imenovanju Lokalnog ekonomskog foruma općine Žepče koje će djelovati u periodu od 2023. do 2027. godine.

Članovi LEF-a u novom sazivu djelovat će u proširenom sastavu, a ovo tijelo činit će devet predstavnika iz javnog sektora i  deset članova iz reda privatnog i civilnog sektora.

Odluke o predaji, upravljanju i održavanju Vodnog objekta za navodnjavane u potprojektnom području Lupoglav dana je na upravljanje i gospodarenje JP Komunalno Žepče. Radi se o projektu vrijednosti skoro tri milijuna konvertibilnih maraka. Korisnici  projekta su vlasnici parcela kao i korisnici koji zemljište budu uzimali u zakup. Ovaj projekt ima za cilj poticanja razvoja, poljoprivredne proizvodnje i povećanja prinosa poljoprivrednih  kultura.

Osma točka dnevnoga reda odnosila se na davanje ovlaštenja Službi za graditeljstvo i prostorno uređenje općine Žepče da pomenuta Služba za područja obuhvaćena detaljnom prostorno- planskom dokumentacijom koja se odnose na urbane zone, za koja su definirani  urbanističko- tehnički uvjeti za građevinske parcele, može samostalno definirati nove  urbanističko- tehničke uvjete, oblik i površinu za predmetne građevinske parcele, ako su oni u skladu sa zahtjevom  stranke i svim važećim zakonskim i podzakonskim propisima. Ova odluka ima za cilj ubrzavanje procesa za izdavanje građevinske dokumentacije što bi značajno utjecalo na vremenski okvir i financijski trošak. Ovo se odnosi na manje građevinske objekte, dok bi  veći građevinski projekti išli na parcijalne izmjene koje se usvajaju na Općinskom vijeću.

Prijedlog odluke o pristupanju parcijalne izmjene Regulacionog plana grada Žepče po zahtjevu  je jednoglasno usvojena kao i deseta točka Odlika o načinu i uvjetima javne prodaje nekretnina u KO Ljeskovica  na kojoj će se graditi proizvodni pogon iz sektora metalne industrije.

Izvor: zepce.live

Zadnje objavljeno