BiH

Projekat „Zaposlena Žena!“

Šta?

  • Projekat „Zaposlena Žena!“ šestomjesečni projekat koji podrazumijeva analizu uticaja dodijeljenih sredstava koji se tiču sufinansiranja zapošljavanja u okviru programa “Posao za sve” te implementacije Gender akcionog plana Općine Novo Sarajevo 2018. – 2022. Projektom će biti kreiran i priručnik u okviru kojeg će biti formirane preporuke vezane za stimulativne i afirmativne mjere prema poslodavcima s ciljem davanja jednake šanse posebno osjetljivim grupama i manje zastupljenom spolu što će doprinijeti ulasku ili vraćanju žena na tržište rada što će dodatno djelovati na smanjenje jaza između muškaraca i žena u pogledu zapošljavanja što je jedan od ciljeva Gender akcionog plana Općine Novo Sarajevo.

­­Zašto?

  • Općina Novo Sarajevo je usvojila Gender akcioni plan za period od 2018. do 2022. godine, čime je predviđeno ustanovljavanje programa podrške nezaposlenim ženama kroz korištenje mjera aktivne politike zapošljavanja, a u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova BiH i Gender akcionim planom BiH, koji predstavlja „strateško-planski dokument Općine, koji svojom implementacijom treba da potiče budući rast i razvoj zajednice, te unaprijedi ravnopravnost spolova u zajednici“. S tim u vezi Gender akcioni plan Općine Novo Sarajevo predviđa tri srednjoročna cilja. Jedan od njih, srednjoročni cilj pod brojem dva glasi “Unaprijeđeno je stanje ravnopravnosti spolova na području Općine Novo Sarajevo”, a u okviru istog nalazi se stavka pod nazivom “Smanjen jaz između žena i muškaraca na tržištu rada”.
PROČITAJTE I:   VIDEO: Skupština ZDK usvojila novi Zakon o visokom obrazovanju: Jačanje institucionalne autonomije i akademskih sloboda na zeničkom Univezitetu

 

  • Općina Novo Sarajevo raspisuje Javni poziv za učešće u sufinansiranju zapošljavanja pod nazivom “Posao za sve” koji predviđa sufinansiranje poslodavcu u trajanju od 12 mjeseci za svaku novouposlenu osobu sa evidencije Biroa Novo Sarajevo. Kriteriji bodovanja kod navedenog Javnog poziva provode se u skladu sa Pravilnikom o korisnicima i načinu realizacije podsticaja zapošljavanju i razvoju privrede na teritoriji Općine Novo Sarajevo. Isti prilikom bodovanja ne uzima u obzir gender komponentu niti na bilo koji način podstiče zapošljavanje žena, njihov ulazak ili vraćanje na tržište rada. Istovremeno, ne ispunjava ni postavljeni cilj pomenutog smanjenja jaza između žena i muškaraca u pogledu prisustva na tržištu rada.
PROČITAJTE I:   Nigdje na putovanje i godišnji odmor bez "putne apoteke"

 

  • Projektom želimo izvršiti analizu uticaja već dodijeljenih sredstava koji se tiču sufinansiranja zapošljavanja u okviru programa “Posao za sve” i kreirati priručnik u okviru kojeg ćemo formirati preporuke vezane za stimulativne i afirmativne mjere prema poslodavcima s ciljem davanja jednake šanse posebno osjetljivim grupama i manje zastupljenom spolu čime bi doprinijeli ulasku ili vraćanju žena na tržište rada. To bi uticalo na smanjenje jaza između muškaraca i žena u pogledu zapošljavanja što je cilj u okviru Gender akcionog plana Općine Novo Sarajevo.

Kad i gdje?

  • Projekat „Zaposlena Žena“ se realizuje u periodu od januara do jula 2022. godine na prostoru Općine Novo Sarajevo.

Ko?

Projekat „Zaposlena Žena“ implementira Udruženje „Centar za ljudska prava ImpAct“ uz finansijsku pomoć Austrijske razvojne agencije, SIDA-e i Centra za promociju civilnog društva (CPCD) kroz Gender Budget Watchdog Network (GBWN).