BiH

Skupština BPK Goražde usvojila budžet za 2023. godinu u iznosu od 55,4 miliona KM

Skupština Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde na današnjoj redovnoj sjednici većinom glasova usvojila je Budžet BPK Goražde za 2023.godinu u iznosu od 55.482.115 KM.

Kako je kazao resorni ministar Nedim Muratspahić, ovogodišnji budžet za 15 posto je veći u odnosu na rebalansirani za 2022.godinu.

Budžet je usvojen u  predloženom iznosu I, po riječima Muratspahića, visina prihoda I rashoda ostala je ista u odnosu na nacrt. Određene korekcije desile su se na način da su neki ekonomski kodovi unutar budžeta umanjeni, a drugi uvećani, kako bi bile prihvaćene određene primjedbe iznesene na javnim raspravama održanim u sve tri lokalne zajednice na području kantona, kao i na prijedlog ministara resornih ministarstava.

PROČITAJTE I:   Oštre reakcije poljoprivrednika: Znamo u kojem grmu leži zec

U  odnosu na prijedlog  budžet je korigovan I na sjednici Skupštine  prihvatanjem amandmana Vlade BPK Goražde da se u okviru budžeta obezbjede nedostajuća sredstva na ekonomskom kodu Ministarstva za unutrašnje poslove za prijem i  obuku kadeta te 40.000KM za nabavku neophodne opreme.

Vlada a ni Skupština BPK Goražde na sjednici kantonalnog parlamenta nisu prihvatili nijedan amandman opozicije, a Budžet BPK Goražde usvojen je sa 15 glasova “za”, četiri protiv i dva suzdržana. Bez rasprave, većinom glasova usvojen je I Zakon o izvršenju budžeta BPK Goražde za 2023. godinu.

PROČITAJTE I:   Poništeno rješenje o nezakonitosti garancije za kredit za izgradnju Bloka 7

Izvor: rtvbpk.ba

Zadnje objavljeno