Biznis

Softverska fiskalizacija osigurala bi veći stepen naplate javnih prihoda

Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine, u saradnji sa Sarajevo School od Science and Technology, u okviru Projekta “Doprinos organizacija civilnog društva poboljšanju uticaja poduzetništva na socio-ekonomski razvoj BiH”, koji finansira Evropska unija, organiziralo je okrugli sto “Neminovnost uvođenja softverske fiskalizacije”.

Na okruglom stolu je učestvovalo 35 predstavnika poslodavaca i akademske zajednice, odnosno, profesora sa više univerziteta, a izlaganja su se odnosila na informatički, ekonomski I pravni osnov za uvođenje softverske fiskalizacije.

Osnovni zaključak okruglog stola je da je način usvajanja Pravilnika, kojim se reguliše oblast fiskalizacije sačinjen bez procjene cilja koji se želi postići, kao i bez procjene uticaja primjene propisa na mala i srednja preduzeća. Na osnovu toga, može se konstatovati da je propis donijet netransparentno, potiče korupciju te je nemoguće pratiti njegovu primjenu.
Tehnička rješenja koja su primijenjena su najmanje 10 godina tehnološki zastarjela.

PROČITAJTE I:   Autocentar Školjić zapošljava automehaničare

Mada je predloženi Pravilnik bolji od postojećeg stanja, daleko je od toga da će osigurati veći stepen naplate javnih prihoda, povećati finansijsku disciplinu i sigurnost transakcija.
Pogotovo ne u stepenu koji bi se osigurao uvođenjem softverske fiskalizacije.

Problem sa elektronskim potpisom samo je izgovor da se ne provede softverska fiskalizacija, isto kao i argument da ne postoje tehnički preduslovi, te da nemamo dovoljno stručnih kadrova za taj process.

PROČITAJTE I:   Američki izvoz oružja porastao za skoro 11 posto

Ukoliko Ministarstvo finansija FBiH zaista ostane ustrajno da ne mijenja propis, onda bar neka postupi kao njihove kolege iz RS-a koji su predvidjeli da zamjena fiskalnih uređaja pada na teret Budžeta RS-a, a ne da se 80 miliona KM iz džepova 90.000 privatnika prebaci u džepove 15, također, privatnika.

U najkraćem roku sačinit će se konkretni zaključci koji će se uputiti Vladi FBiH i Ministarstvu finasija FBiH u cilju iznalaženja najboljeg mogućeg rješenja u ovoj oblasti.

Zadnje objavljeno