Politika

VIDEO: Duvnjak- Dom naroda ispoštovao odluku visokog predstavnika, više neće biti blokada

Predsjednik Kluba Bošnjaka u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH Jasmin Duvnjak izjavio je da je ovaj dom danas na vanrednoj sjednici izabrao Alena Taletovića za devetog, nedostajućeg sudiju Ustavnog suda Federacije BiH.

Na taj način je, kako kaže, ispoštovana odluka o izmjenama Ustava Federacije BiH koju je 2. oktobra nametnuo visoki predstavnik u BiH Christian Schmidt. Navedene izmjene predviđaju da ako predsjednik Federacije BiH ne predloži suce, većina prisutnih u Domu naroda glasa o potvrđivanju najviše rangiranog kandidata s liste koju je dostavio VSTV BiH.

– To je Dom naroda danas i uradio, te je otklonjena blokada, koja je trajala tri godine. Zahvaljujući odluci visokog predstavnika i ubuduće će Dom naroda imenovati sudije ako to u određenom roku ne uradi bilo koji predsjednik i potpredsjednici Federacije BiH -konstatovao je Duvnjak.

Dodao je da je Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH okvalifikovao Taletovića kao odličnog kandidata za poziciju suca Ustavnog suda Federacije BiH.

– On ima relevatno pravno iskustvo i da je dao doprinos pravnoj nauci i sudskoj praksi kroz obavljene radove. Pokazao je visok stepen poznavanja ustavno-pravne materije, uključujući i specifičnosti u pogledu nadležnosti i postupka pred ustavnim sudovima u BiH – istakao je Duvnjak.

Novom sazivu Doma naroda poželio je više efikasnog rada i nada se da će pokazati više političke volje nego dosadašnji saziv. Ocijenio je da je ovaj saziv Doma naroda radio prosječno, a ne odlično.